Beschikking WMO en Jeugdwet

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is wel een indicatie (beschikking) nodig. In deze beschikking ligt vast hoeveel zorg er kan worden geboden en in welke vorm.

De gemeente kan hierbij helpen. Ondersteuning is mogelijk als er sprake is van overgangsrecht, bijvoorbeeld wanneer er eerder recht is op hulp uit de AWBZ (pgb of zorg in natura) is geweest. Voor verdere informatie over de nieuwe WMO 2015 of Jeugdwet, overgangsrecht, of het ontvangen van particuliere ondersteuning, kan er altijd contact worden opgenomen. Een adviesgesprek is kosteloos.

WMO is voor hulpvragers van 18 jaar of ouder, Jeugdwet voor alle hulpvragers onder de 18. Wilt u meer weten over de WMO? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Over de Jeugdwet, kunt u meer lezen op de site wetten.overheid.nl

Coaching & Individuele Begeleiding

Coaching en individuele begeleiding kan worden ingezet om te voorkomen dat er een therapieaanbod nodig is. Coaching & Individuele Begeleiding omvat onder andere:

  • ondersteuning bij sociale vaardigheden;
  • ondersteuning bij het structureren en organiseren van dagelijkse activiteiten.

Nabehandeling

Naast het therapieaanbod biedt Atelier E ook nabehandeling. De nabehandeling vindt plaats in de vorm van begeleiding bij het leren omgaan met dagelijkse situaties.

  • Hoe voorkom je stresssituaties?
  • Hoe vind je een goede balans in ontspanning en activiteiten?
  • Hoe zorg je er voor dat je niet voor de angst kiest maar voor het leven?

Binnen de begeleiding is er ook aandacht voor de ervaringskennis die in het verleden is opgedaan. Door de vooruitgang die in de behandeling is gemaakt krijgt de cliënt meer zelfvertrouwen. Het is een goede ingang om de sociale vaardigheden te vergroten. De individuele begeleiding helpt er bij de cliënt stabiel in het leven te laten staan en vooral te blijven staan.

Als er behoefte is om talenten verder te ontwikkelen, hoe de ervaringskennis nog meer in te zetten in de praktijk, dan sluit het programma ‘Volwaardig werken en leven vanuit je Hart’ daar naadloos bij aan. Meer informatie over dat programma vindt u onder het menu Aanbod