Individueel aanbod

Beeldende therapie – coaching biedt hulp voor …

volwassenen

Relatie-/familieproblemen, stress, psychosomatische klachten, onverwerkte ervaringen of angsten kunnen er toe leiden dat een prettig en stabiel leven moeilijk wordt. Beeldende therapie-coaching kan een middel zijn om oorzaken en oplossingen in beeld te krijgen. In het creatieve proces kunnen blokkades worden opgelost. Dankzij de ondersteuning van de therapeut-coach maakt de cliënt verbinding met de gezonde delen in zichzelf en gaat ervaren dat problemen ook zelf aangepakt kunnen worden. Hierdoor komt groei op gang.

kinderen

De normale ontwikkeling van een kind kan door allerlei oorzaken in het gedrang komen. Dat kan zich uiten in angst(dromen), teruggetrokkenheid, faalangst, aanpassingsproblemen op school, slaap – of eet problemen, bedplassen, agressief gedrag, problemen naar aanleiding van onverwerkte ervaringen, verlies e.d.

Door middel van tekenen, schilderen, boetseren of andere vormen worden aanknopingspunten gevonden die het kind kunnen helpen om te leren vertrouwen op eigen kracht. Daardoor groeit het zelfvertrouwen.
Ouderbegeleiding maakt een essentieel onderdeel uit van het proces. Ouder(s) krijgen binnen het therapieproces handvatten aangereikt, waardoor de benadering van het kind goed op elkaar aansluit.

Je hoeft geen kunstenaar te zijn!

Het gaat ook niet om een artistieke prestatie, maar om de ervaring, de inzichten die het je biedt en het leerproces.

Als oriëntatiepunt

Er hoeft niet iets aan de hand te zijn. Soms wil je even wat ondersteuning bij het nemen van goede beslissingen of een duwtje in de rug om een belangrijke stap te zetten. Creativiteit is een geweldig middel om je eigen leven (ook in relatie tot anderen) en de wensen, de dromen, de pijnen of talenten beter in beeld te krijgen. In de meeste gevallen kan deze ondersteuning kortdurend zijn.
Sociaal-emotionele problemen of psychische stoornissen kunnen een normaal en plezierig leven in de weg staan. De persoonlijke groei verloopt niet normaal of er ontstaan blokkades.
In de therapie biedt het beeldend werken steeds weer de ruimte voor nieuwe creatieve uitingen; van ongenoegen, tevredenheid, verdriet, angst, boosheid, blijdschap, inzicht, twijfel, opluchting …

Wat biedt het jou?

Betekenis aan ervaringen

Je leert betekenis te geven aan ervaringen tijdens het werken; herinneringen en gevoelens komen aan bod; verbanden met het dagelijks leven worden duidelijk. Er ontstaat ruimte voor acceptatie en verwerking.

Alternatieven ontdekken

Door het oefenen met nieuw gedrag en vaardigheden ontdek je alternatieven.

Vertrouwen

Je leert te vertrouwen op eigen kracht om het toe te kunnen passen in het leven.

Doelen

Samen met de therapeut-coach bepaalt je welke doelen worden gesteld.

Aanpak

De therapeut- coach stemt de aanpak af op jouw hulpvraag, levensfase en draagkracht. Wat ontstaat zijn beelden van ervaringen, die niet altijd onder woorden kunnen worden gebracht.

Balans

Je vindt jouw persoonlijke balans terug. Dat biedt weer een basis om werkelijk jezelf te mogen en kunnen zijn.