In balans door bewust te eten

Workshop voor ondernemers
die voeding met hun hart willen verbinden

 • Wil je bewuster eten, en ervaren wat eten met je doet?
 • Wil je ervaren hoe je in verbinding kunt blijven met hoofd, hart en voeding?
 • Wil je ondervinden wat een andere cultuur met jou doet?
 • Wil je je voedingspatronen aanpassen?
 • Wil je holistische en reguliere benaderingen verbinden in je werk?

Deze workshop levert je het volgende op:

 • Je staat meer stil bij wat eten met je doet
 • Je krijgt meer inzicht in hoe je in verbinding kunt blijven
 • Je krijgt informatie over het doel van de retraite in Sri Lanka en de Ayurvedische levenswijze
 • Je wordt bewuster van je eigen voedingspatroon en/of je bewust eten kan toepassen in je werk
 • Je krijgt zicht op het vervolgtraject

De Ayurvedische leefstijl in Sri Lanka

Volgens Ayurvedische leefstijl vormt inzicht in de drie basis-energieën Vata (ether en lucht), Pitta (lucht en vuur) en Kapha (water en aarde) de sleutel tot welbevinden van de mens. Voeding ondersteunt of verzwakt deze energieën. Hoe kan je dat voelen? In Sri Lanka, leeft de Ayurveda volop. In deze reis vormt de Ayurveda de basis voor inzicht in wat voeding met ons kan doen. Niet dogmatisch, maar op een inspirerende manier.

 

Voorbeeld Programma 

 • 9.30   Ontvangst, koffie/thee
 • 10.00 Informatie over het programma en de Ayurveda
 • 12.00 Samen koken en ervaren
 • 13.30 Hoe ervaar jij verschillende voeding? Hoe bewust ben jij je van wat je eet m.b.t. je gevoelens/emoties? Hoe kun je in verbinding blijven, door je voedingspatronen aan te passen?
 • 16.00 Afsluiting

Achtergrond

In dit traject staat Ayurveda centraal en wordt de Sri Lankaanse cultuur gebruikt als ingang om ons bewuster te worden van ons eigen voedingspatroon. Ook andere culturen is mogelijk, bijvoorbeeld Afrika. Onze werkwijze gaat over:

 • Bewust worden van de invloed van voeding op gezondheid
 • Voelen centraal stellen: het gaat ons er om vooral te onderzoeken wat het voelen van eten met je doet, om duurzame veranderingen te bewerkstelligen.
 • We zijn niet dogmatische met gezond eten bezig. Dogmatisch betekent dat we de aandacht richten op voorschriften buiten ons.
 • Bewust te worden van denken, voelen en doen en hoe je er ruimte aan kunt geven in de praktijk.
 • Stel een boer(in) gaat mee omdat hij/zij bewust nieuwe stappen wil zetten in het bedrijf om meer met natuurlijke principes te werken. In de landbouw is lang de focus gericht op meer productie. Maximale productie is gekoppeld aan het mentale, materiele, het ego. We hebben afgeleerd om op ons gevoel te vertrouwen. Door te ervaren en inzicht te krijgen in voeding en wat het met je doet, leert ons om meer op ons gevoel te vertrouwen. Dan kan je op een natuurlijke manier er naar te handelen. Op een manier die bij jou en je bedrijf past.
 • Dit traject gaat ook over de weg naar eenvoudiger leefstijl, dichter bij jezelf, de natuur en Moeder Aarde.

Atelier WE

“Als kind heb ik de verbondenheid met de natuur ervaren op de boerderij van mijn moeder op de grens van Friesland en Groningen. Spelen in het hooi, kalfjes voeren, slootje springen en zwerven door de weilanden. Na de middelbare school heb ik de biologisch-dynamische landbouw opleiding Warmonderhof gevolgd bij Tiel (1979-1982). Daar ervoer ik dezelfde verbinding tussen aarde en kosmos, en de rol van de boer(in) als verbinder. In 1990-1993 heb ik de opleiding kunstzinnige therapie en psychosynthese gedaan, waar ik Erna tegenkwam. In mijn werk heb ik in Afrika en Azië met boeren en andere professionals gewerkt aan natuurlijke landbouw op basis van oude kennis. We noemen dat ‘endogene ontwikkeling’, ontwikkeling van binnenuit. We hebben projecten en bijeenkomsten georganiseerd en erover geschreven. Nu kan ik in dit aanbod de holistische leefwijze van andere culturen verbinden met de expertise van Erna waar het gevoelsleven centraal staat”.

Wim heeft zich laten inspireren in verschillende culturen waar hij heeft ervaren hoe landbouw, natuur, energie en voeding samenhangen en dit voor zichzelf in de praktijk gebracht.

“Ik ben opgegroeid op een boerderij in een groot gezin. Mijn vader combineerde het boerenwerk met het werken in een textielfabriek. Ik kan mij herinneren dat er altijd gewerkt moest worden, buiten en binnenshuis. Het buitenleven ben ik pas later gaan waarderen. Ik had weer herinneringen aan de geur van buiten, toen ik zelf een buitenplekje had waar ik in de weekenden en in de vakantieperiode naar toe ging. Ik geniet ervan om mijn boodschappen bij een biologische boer te kopen. Toch kies ik ook vaak om biologisch te kopen in de supermarkt, omdat het dichtbij is en dat het minder tijd kost. Dit laatste is een aandachtspunt voor mij, om meer tijd te besteden aan wat echt voor mij van waarde is. Nu ik Wim na 30 jaar weer heb ontmoet, komt het boerenleven en een eenvoudiger leven, dichtbij moeder aarde, weer terug. In ons aanbod combineren we de ervaringen en kennis van Wim met landbouw en voeding in andere culturen en mijn expertise waarin het gevoelsleven centraal staat”.

Erna zorgt bij zichzelf en bij anderen voor verbinding tussen hoofd en hart op een creatieve laagdrempelige manier. Ze heeft ruime ervaring in het samenbrengen van holistische en reguliere benaderingen.

Programma ‘In balans door bewust te eten’

Dit traject begint met een individuele coaching afgestemd op jouw doelen. Daarna een 10-daagse reis naar Sri Lanka en na een maand een afsluitende individuele coaching.

Dit is een voorbeeld van een groepsreis (maximaal 9 personen) en Retraite naar Sri Lanka – 10 dagen: verbinden van hoofd, hart en handen; verblijf in www.thepeppercottage.com;  Ayurvedische voedingsadviezen en massage; samen mediteren in boeddhistische tempel (indien gewenst); wat doet de Sri Lankaanse levenswijze met jou? Ook is het mogelijk om ,mee te gaan in een groepsreis naar Afrika (Ghana) waar hoofd, hart en handen verbonden wordt met de Afrikaanse levenswijze van Ubuntu – ik ben doordat wij zijn. 

Daarnaast is het ook mogelijk in Nederland een soortgelijke groepsreis te organiseren. 

 

Zo zou het programma eruit kunnen zien:
Vertrek. Op dag 1 vertrekken we van Schiphol naar Sri Lanka. Na aankomst in Colombo reizen we met een mini-busje naar de stad Kandy, waar we op 20 km afstand verblijven in het dorpje Digana. ‘The Pepper Cottage’ is een authentiek Sri Lankaans huis, gebouwd op basis van energetische principes. Dit is onze thuisbasis voor de komende 9 dagen.
Sri Lanka. Dag 2 is bedoeld om aan te komen in  Sri Lanka en kennis te maken met de plek, het programma, de mensen, de verwachtingen en afspraken die we met elkaar maken. We leren de kok kennen, Nilanthi, die voor en met ons Ayurvedisch gaat koken. Met creatieve werkvormen gaan we ervaren wat ons eigen doel is voor deze reis en we gaan dieper met elkaar kennis maken. Het ontbijt, de lunch en het avondeten staat elke dag in het teken van Ayurvedische principes en we delen wat we daarbij ervaren.
Intentie. Dag 3 gaan we inzetten op bewustwording en voelen. We gaan persoonlijk afstemmen wat onze intentie en vraag is om denken, voelen en handelen in balans te brengen, met voeding als referentie. Onze eigen vraag nemen we ’s middags mee in een natuurwandeling.
Ayurveda. Dag 4 gaan we verder naar binnen en doen oefeningen om meer inzicht te krijgen op denken, voelen en handelen. Welke kennis is bekend over Ayurveda, over natuur en landbouw, en over gezonde voeding? Hoe kunnen we kwaliteit van voeding duiden op verschillende aspecten – mentaal, fysiek, emotioneel, spiritueel? Na de lunch bezoeken we samen met Kahandawa een tempel om de energie en sfeer van het boeddhisme te ervaren.  Indien gewenst, kunnen we meedoen aan een meditatie. We ronden het bezoek aan de tempel af met een gesprek met Kahandawa en een monnik van de tempel over wat we ervaren hebben.
Landbouw-Natuur. Dag 5 is ’s ochtends gereserveerd voor creatieve werkvormen om ons eigen familie verhaal te verhelderen: we gaan onze plek in de familie-rij in beeld brengen en ervaren hoe de generaties voor ons omgingen met de verbinding landbouw-natuur. Indien gewenst kunnen we 1 of 2 familie-opstellingen doen om dit te verhelderen. ’s Middags is voor een vrije invulling, bijvoorbeeld een bezoek aan de nabijgelegen stad Kandy, en bedoeld om zelfstandig te werken aan de eigen doelen.
Ceremonie / dorpsritueel. Op dag 6 is er een tussen-evaluatie, waarbij we met elkaar delen wat de verworven inzichten zijn, die we gaan duiden aan de hand van de chakra’s. Tevens kijken we wat eenieder verder nodig heeft deze week om het bewustzijn rond de gestelde doelen te verhelderen. ’s Middags en ’s avonds gaan we naar een Sri Lankaanse ceremonie / dorpsritueel waar we getuige kunnen zijn van dans en muziek.
Samenwerking. Dag 7 gaan we de ervaringen met de Sri Lankaanse cultuur uitwerken op denken, voelen en handelen. We gaan samen Ayurvedisch koken en kijken naar familie-tafel opstellingen. We kijken naar de emotioneel-sociale aspecten van onze manier van zijn in de samenwerking. ’s Avonds is gereserveerd voor onze eigen dans en muziek.
Voeding en leefstijl. Dag 8 is bestemd om nog wat kennisleemtes te vullen. Ashoka, een Ayurvedische arts die betrokken is bij de ontwikkeling van The Pepper Cottage als Ayurvedische accommodatie is beschikbaar om met ons in gesprek te gaan over de principes van voeding en leefstijl en we gaan uitwisselen over onze eigen voeding en leefstijl. ’s Middags is om zelf in te vullen en om te werken aan de eigen doelen.
Eigen plan. Dag 9 besteden we aan het presenteren van ons eigen plan om voeding en het hart te verbinden in het eigen bedrijf: hoe gaat een ieder om met voeding? Hoe kunnen we veranderingen en inzichten die we tijdens de reis hebben opgedaan toepassen in ons eigen leven en werk? We koken een feestmaal en pakken onze koffers en maken ons klaar voor vertrek naar Nederland.

Opgave via https://www.ateliere.nl.new/contactgegevens-van-ateliere/

Individueel 3 Maanden Traject:

Het 3 maanden traject geeft de mogelijkheid om je persoonlijke ontwikkelingsplan en je eigen bedrijfsplan uit te werken en in de praktijk te brengen met een maandelijkse online coaching.

 

Bijeenkomst voor groep(en)

Twee keer per jaar worden bijeenkomsten georganiseerd.

Daarnaast worden 2x per jaar besloten bijeenkomsten georganiseerd voor diegenen die het 3 maanden traject hebben gevolgd en/of aan de retraites hebben deelgenomen.

Online cursus

Binnenkort is er de mogelijkheid om kennis te maken met hoe bewust jij met voeding en leefstijl omgaat.